Basket Total: £.00

View Basket/Checkout

Watch all your videos below, or if you like go to our youtube channel and leave a comment!

Click here to go to our youtube chanel to see your films!

Published on Jun 5, 2013

Check out the animation that was produced at the Urdd last week! :)
Cliciwch i weld yr animeiddio a gynhyrchwyd yn yr Urdd yr wythnos diwethaf! 


Animation produced by attendees at the Urdd, on 31st May 2013.
Animeiddio wedi ei gynhyrchu gan fynychwyr Eisteddfod yr Urdd, ar y 31ain o Fai 2013. 

Thanks to all who took part.
Diolch i bawb a fu'n rhan o'r gweithgareddau.

Work Archive(112-1)